ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

                                  0896 408080

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

Оферта

 
 
Офертата е валидна за периода от 01.12 до 31.12.2014 г.

Как дълг от 37 лева набъбна до 1000 лева?

Извънсъдебно събиране

Волята на „С.Г. Груп“ ООД е за извънсъдебно решаване на въпросните задължения и бихме предприели съдебни мерки само при незаинтересованост от Ваша страна, с цел защита на интересите ни. Нашите консултанти, ще Ви запознаят с начините за плащане на задължението или следователно, какви мерки могат да бъдат предприети в случай на смърт на титуляра или при други казусни ситуации с цел погасяване на задължението. Длъжни сме да Ви уведомим, че важат единствено уговорки съгласувани с нашите служители. Работим във ваш интерес. Основната ни цел е решаване на проблемите ви!

Промяна в процеса на събиране на дългове от некоректни платци

От началото на месец септември С.Г.Груп ООД започва да образува изпълнителни дела срещу длъжници, дори в случай, че задълженията им да не надхвърлят 20лв. Поканата към длъжниците да погасят задълженията си доброволно е първата стъпка по пътя на събирането и ако до две седмици резултата е нулев предприемаме съдебни мерки. Принудителното събиране се осъществява от съдебен изпълнител, който запорира заплата, банкови сметки, вещи и движимо и недвижимо имущество на длъжниците. Много често таксите и разноските по делото са по-големи от целия дълг, но те са изцяло за сметка на клиента, който изрично е предупреден за това.

От миналата година до сега осъдените лица са се увеличили двойно а крайната сума на дълговете им надхвърля 3 млн. лв.

В момента има образувани над 8000 съдебни производства и броят им се увеличава ежедневно.

През миналата година делата са били над 9000, а от началото на тази година са заведени нови 8972.

Задълженията са както на частни клиенти, така и на юридически лица развиващи или с прекратена дейност.

Web Analytics
Web Analytics