ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

Договор за Цесия

На 21.12.2017 г. беше сключен Договор за прехвърляне на вземания, между С.Г. Груп ООД и Мобилтел ЕАД (Договор за Цесия). Повече информация можете да получите от нашите служители на тел. 0700 300 29

Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

На 12.08.2016 г. “С.Г. ГРУП” ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-1.003-1011-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ за осъществяване на проект "Нови възможности за безработни и неактивни лица за професионална реализация в „С.Г. Груп“ ООД на стойност 164 346.26 лева, от които 139 694.32 лева европейско и 24 651.94 лева национално съфинансиране.

 

Общата цел на проекта е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Продължителността на проекта е определена на 14 месеца. 

Как дълг от 37 лева набъбна до 1000 лева?

Извънсъдебно събиране

Волята на „С.Г. Груп“ ООД е за извънсъдебно решаване на въпросните задължения и бихме предприели съдебни мерки само при незаинтересованост от Ваша страна, с цел защита на интересите ни. Нашите консултанти, ще Ви запознаят с начините за плащане на задължението или следователно, какви мерки могат да бъдат предприети в случай на смърт на титуляра или при други казусни ситуации с цел погасяване на задължението. Длъжни сме да Ви уведомим, че важат единствено уговорки съгласувани с нашите служители. Работим във ваш интерес. Основната ни цел е решаване на проблемите ви!

Web Analytics
Web Analytics