ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

Какви лични данни обработваме

 

С.Г. Груп обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви услуги има право да ползва даден потребител, как същият използва услугите, данни за местоположението, както и информация за извършени плащания, издадени фактури, текущи задължения, и други.

С.Г. Груп обработва следните категории лични данни за своите потребители:

  • основни данни;
  • данни за местоположението;
  • данни, които се предоставят при сключването на договор;
  • данни за договорите;
  • данни за задълженията;
  • данни за плащанията;
Web Analytics
Web Analytics