ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

 

ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Договор за предоставяне на услуги и/или свързани стоки  и Договор за прехвърляне на вземания /цесия/, по силата на който се прехвърля на С.Г. Груп собствеността върху вземането от длъжника. Считано от датата на цесията, С.Г. Груп е новият кредитор на длъжника, за което последният се счита уведомен с получаване на писмено известие.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администриране и събиране на вземанията от длъжника, прехвърлени на С.Г.Груп, дължими за предоставени услуги и/или свързани стоки.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

  • Три имена на длъжника; пълномощника, родителя, попечителя или законния представител;
  • Лични данни на длъжника, пълномощника, родителя, попечителя или законния представител;
  • Адрес/-и на длъжника, пълномощника, родителя, попечителя или законния представител;
  • Клиентски номер/-а на длъжника, във връзка с прехвърлените задължения;
  • Телефонен номер (или номера) за контакт с длъжника, ако е предоставен, родителя, попечителя или законния представител;
  • Вид и размер на задълженията на длъжника, които са прехвърлени на С.Г. Груп;
  • Данни, които се съдържат в документите, които установяват задълженията на длъжника, прехвърлени на С.Г. Груп“ (напр. данни, съдържащи се във фактури, кредитни известия, договори за услуги, договори за лизинг и др.).
Web Analytics
Web Analytics