ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

На 12.08.2016 г. “С.Г. ГРУП” ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-1.003-1011-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ за осъществяване на проект "Нови възможности за безработни и неактивни лица за професионална реализация в „С.Г. Груп“ ООД на стойност 164 346.26 лева, от които 139 694.32 лева европейско и 24 651.94 лева национално съфинансиране.

 

Общата цел на проекта е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Продължителността на проекта е определена на 14 месеца. 

Web Analytics
Web Analytics