ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

Как защитаваме личните данни на потребителите.

 

 В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, СГ Груп ООД  предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите СГ Груп ООД използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. За да бъде осигурена максимално защитата на данните, в СГ Груп ООД са приети множество политики, които регламентират обработката на данни.

В СГ Груп ООД има назначено длъжностно лице по защита на данните и специализиран отдел,  които се грижи за сигурността на информацията и защита от измами. Те подпомагат процесите за опазване и обезпечаване сигурността на личните данни, както и наблюдават за тяхното спазване.

 

Колко дълго съхраняваме личните данни

СГ Груп ООД съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

 

Личните данни се унищожават, след пълно погасяване на задължението или при установяване на недължимост (случаи на злоупотреба или други казуси, доказващи, че задължението не е дължимо), освен ако:
• са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или

• при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от СГ Груп ООД;

СГ Груп ООД полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

Web Analytics
Web Analytics