ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

Обработваме лични данни на потребителите

при закупуване на вземания (цесии)

 

Основната търговска дейност на СГ Груп ООД е закупуване на цесии

В съответствие със законодателството на Република България Кредиторите (в това число Мобилни оператори, Банки, Ютилити компании и др.) имат право да прехвърля на трети лица вземанията си към потребителите (такива вземания са например тези, които произтичат от издадени, но неплатени фактури), без да е необходимо тяхното съгласие. За тази цел се сключва договор за прехвърляне на вземания („договор за цесия“) със съответното трето лице.

При сключването на договор за цесия със съответния Кредитор, СГ ГРУП се превръща в  титуляр на съответното вземане (нов кредитор). Едно от задълженията на СГ Груп ООД по договорите за цесия е като новия кредитор да разполага с документи, които установяват прехвърлените вземания. При изпълнението на това задължение стария кредитор предоставя на СГ Груп ООД лични данни за потребителите, вземанията срещу които са предмет на договора за цесия.

При сключването на договори за цесия съответните потребители ще бъдат надлежно уведомени за това от името на СГ Груп и стария кредитор.

Web Analytics
Web Analytics