ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

Събиране на просрочени вземания на банки

Бързото и ефективно съдействие е ключов момент при управлението на портфейли от просрочени вземания на компании в банковия сектор.

Фирма С.Г. Груп ООД има дългогодишен опит в сферата на масовото събиране на трудносъбираеми задължения. Референциите на всички наши клиенти са доказателство че можем да превърнем Вашите забравени капитали в нови възможности.

Събиране на просрочени вземания на застрахователни дружества

Събиране на регресни вземания на застрахователни компании е една от насоките на дейността на С.Г.Груп ООД. Клиенти на компанията са водещи застрахователни дружества, като ДЗИ, Евроинс, Виктория, Интерамерикан и др.

Събиране на просрочени вземания на лизингови дружества

Бизнесът в България задлъжнява все повече и повече. Информация за това дават, както Българска Народна Банка, така и много частни съдебни изпълнители. Според БНБ, към края на м. март 2011 г. вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг са 3.874 млрд. лева или 5.2% от БВП на страната.

Стряскаща е цифрата на пасивите на лизинговите дружества, като за месец март 2011г. тя е 5.115 млрд. лева.

Събиране на междуфирмени просрочени вземания

С.Г.Груп ООД е водещ колектор при събиране и управление на междуфирмени задължения. Наши клиенти са множество производствени и дистрибуторски фирми, фирми в сферата на услугите и транспорта, както и много други големи и малки български и чуждестранни дружества.

Нашият успех се дължи основно на проактивния метод на работа и използването на пълния инструментариум за събиране на просрочени задължения в рамките на приложимото законодателство.

Събиране на просрочени вземания на физически лица

Ние обръщаме голямо внимание на вземанията на физически лица. В случай, че разполагате с документи, удостоверяващи Вашето вземане, ние сме готови да поемем събирането на Вашите вземания. По този начин пестите време и средства за продължителни съдебни процедури, като можете да разчитате на по-бърз резултат. Ние предлагаме индивидуален подход към Вашето вземане, като наблягаме на личния контакт с длъжника.

Изземване на лизингови активи

С.Г.Груп ООД предлага на своите клиенти локализиране, изземване и репатриране на лизингови активи на територията на страната и ЕС.

Съдебно събиране

„С.Г. Груп“ ООД е водеща компания в съдебно и извънсъдебно събиране на вземания. Ние държим ноу хау услугата по осъждане на длъжници и контрол върху събирането на вземания.

При съдебно събиране “С.Г.Груп” ООД осъществява  пълен контрол върху процеса от подаване на исковата молба, през завеждането на изпълнително дело до пълното изплащане на задължението.

За повече информация може да се обърнете към офисите на "С.Г. Груп" ООД

Web Analytics
Web Analytics