ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

С.Г. Груп” ООД предлага надеждна и коректна намеса при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си задължения. Услугите, които предлагаме са приложими при уреждане на следните типове вземания:

- Събиране на просрочия по банкови кредити
- Събиране на просрочени вземани по лизингови договори и изземване на активи
- Събиране на пакети и единични вземания на големи и малки компании от различни бизнес сфери
- Събиране на вземания на физически лица
- Цедиране и последващо събиране на вземания на банкови и небанкови кредитни институции, вземания на компании от сектора на обществените услуги.
    Web Analytics
    Web Analytics