Лизингови и застрахователни дружества

Събиране на регресни вземания на застрахователни компании е една от насоките на дейността на С.Г.Груп ЕАД. Клиенти на компанията са водещи застрахователни дружества, като ДЗИ, Евроинс, Виктория, Интерамерикан и др.

Бизнесът в България задлъжнява все повече и повече. Информация за това дават, както Българска Народна Банка, така и много частни съдебни изпълнители. Според БНБ, към края на м. март 2011 г. вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг са 3.874 млрд. лева или 5.2% от БВП на страната.

Стряскаща е цифрата на пасивите на лизинговите дружества, като за месец март 2011г. тя е 5.115 млрд. лева.

 

В същото време нараства и размерът* на необслужваните кредити по отпуснат финансов лизинг, като за първото тримесечие на 2011г. ръстът е с 6.9% спрямо същия период на миналата година. Това говори за нарастващата невъзможност на фирми и частни лица да обслужват кредитите си.

Имайки предвид, че около 70% от лизинговия пазар у нас се пада на леките автомобили и на транспортните средства, обяснимо е основните ни клиенти да са именно дилърите на леки автомобили и транспортни средства. Данните сочат, че всеки шести купувач на кола на лизинг е изпитал затруднение с вноските.

С.Г. Груп ЕАД предлага надеждна и коректна намеса при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си задължения по отпуснат финансов или оперативен лизинг или да предадат доброволно лизинговите активи. Услугите, които предлагаме са приложими при уреждане на следните типове вземания:

  • Връчване на писма/уведомления за прекратяване на лизингови договори;
  • Издирване, локализиране, осигуряване на достъп, изземване и транспортиране на лизингови активи;
  • Събиране на просрочени вноски по отпуснат финансов или оперативен лизинг;