Изземване на лизингови активи

С.Г.Груп ЕАД предлага на своите клиенти локализиране, изземване и репатриране на лизингови активи на територията на страната и ЕС.

 

Потърсете ни ако желаете да:

• Връчите писма/уведомления за прекратяване на лизингови договори;
• Се нуждаете от издирване, локализиране, осигуряване на достъп, изземване и транспортиране на лизингови активи;
• Събирате просрочени вноски по отпуснат финансов или оперативен лизинг;
За повече информация се обърнете към нашите служители.