Събиране на междуфирмени вземания

С.Г.Груп ЕАД е водещ колектор при събиране и управление на междуфирмени задължения. Наши клиенти са множество производствени и дистрибуторски фирми, фирми в сферата на услугите и транспорта, както и много други големи и малки български и чуждестранни дружества.

Нашият успех се дължи основно на проактивния метод на работа и използването на пълния инструментариум за събиране на просрочени задължения в рамките на приложимото законодателство.