Съдебно събиране

„С.Г. Груп“ ЕАД е водеща компания в съдебно и извънсъдебно събиране на вземания. Ние държим ноу хау услугата по осъждане на длъжници и контрол върху събирането на вземания.

При съдебно събиране “С.Г.Груп” ЕАД осъществява  пълен контрол върху процеса от подаване на исковата молба, през завеждането на изпълнително дело до пълното изплащане на задължението.

За повече информация може да се обърнете към офисите на “С.Г. Груп” ЕАД