Услуги

Събиране на просрочени вземания на банки

Бързото и ефективно съдействие е ключов момент при управлението на портфейли от просрочени вземания на компании в банковия сектор.

Събиране на междуфирмени вземания

С.Г.Груп ЕАД е водещ колектор при събиране и управление на междуфирмени задължения. Наши клиенти са множество ...

Събиране на вземания на физически лица

Информацията, която събираме за Вашите длъжници, в случай на неуспех може да бъде използвана с цел по-ефективно водене ...

Лизингови и застрахователни дружества

Събиране на регресни вземания на застрахователни компании е една от насоките на дейността на С.Г.Груп ЕАД. Клиенти на компанията са ...

Изземване на лизингови активи

С.Г.Груп ЕАД предлага на своите клиенти локализиране, изземване и репатриране на лизингови активи на територията на страната и ЕС.

Съдебно събиране

„С.Г. Груп“ ЕАД е водеща компания в съдебно и извънсъдебно събиране на вземания. Ние държим ноу хау услугата по осъждане на длъжници и контрол върху събирането ...